Jazz-trio bestående av Eirik Tveten (piano) Eskild Okkenhaug (bass) og Steinar Heide Bø (trommer).

You may also like

Back to Top