Som fotograf er jeg veldig fascinert over hvordan ting endrer seg og skifter form når en bøyer litt på virkeligheten. Hvordan vil to former slå seg sammen og hvordan kan en skape en form av tomrom? Pari er i bunn og grunn to gjenstander med lik verdi, men det jeg har prøvd å fokusere på er å observere hvordan ting former seg.
Rent teknikkmessig har jeg lenket meg fast til det analoge kameraet og prøvd å eksponere etter intuisjonen. Det som har kommet ut av kameraet har jeg hatt minimal kontroll over i ettertid, noe som gjør det mer spennende for meg selv å se på. I likhet med tidligere prosjekt "Tusen Øyne" har jeg prøvd å legge hovedfokus på flereksponering, forvrengning av perspektiv og nå også formspill og abstraksjon. 
Produsert gjennom november og desember 2020, semesteroppgave på Norsk Fotofagskole.
Boken er trykket i Trondheim i seks eksemplarer.

You may also like

Back to Top